Sensory stosowane w automatyce

sensory

Sensory współcześnie są niezbędne do pracy większości linii technologicznych oraz maszyn. Te niepozorne urządzenia pozwalają nam na wykrywanie obecności obiektów, a także ścisłej kontroli ich cech i kontrolowania pracy urządzeń. To wszystko sprawia, że sensory są niezbędne we współczesnej automatyce.

Czujniki indukcyjne

Najbardziej rozpowszechnione w przemyśle są sensory indukcyjne. Służą one do wykrywania obecności przedmiotów metalicznych. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo duża odporność na warunki środowiskowe, zanieczyszczenia i wibracje. Ponieważ działają bezdotykowo, to ich czas zużycia jest stosunkowo dłuższy. Dodatkowo wykonywane są w zamkniętych obudowach, dzięki czemu jeszcze bardziej wydłuża się czas bezawaryjnej pracy. Działanie czujnika indukcyjnego sprowadza się do monitorowania pola magnetycznego, które pojawia się, kiedy w pobliżu znajdzie się obiekt metaliczny. O tym, jak duży jest zasięg działania, decyduje wielkość zastosowanego elementu detekcyjnego. W zależności od budowy czoła i średnicy czujnika wynosi ona do kilkunastu milimetrów.

Czujnik pojemnościowy

Kiedy nie mamy możliwości zastosowania sensora indukcyjnego, to pierwszym wyborem jest zazwyczaj czujnik pojemnościowy. Te sensory pozwalają na wykrywanie wszelkich materiałów, a nie tylko tych wykonanych z metalu. Mają jednak dużo mniejszy zasięg niż czujniki indukcyjne. Dodatkowo cechuję je większa wrażliwość na uszkodzenia, zabrudzenia, a tym samym krótsza żywotność i niestety stosunkowo większa awaryjność.