Czujniki i ich praktyczne zastosowanie

sensory

Czujniki są współcześnie szeroko stosowane w automatyce przy pracy maszyn oraz praktycznie wszystkich linii technologicznych. Czujnik pozwala nie tylko na wykrywanie obiektów, ale też kontrolowanie pracy urządzenia oraz weryfikacji cech materiałów.

Indukcyjne czujniki

Najczęściej stosowane w automatyce są czujniki indukcyjne. Ich olbrzymią zaletą jest duża odporność na zanieczyszczenia, bród i warunki środowiskowe oraz wibracje. Czujnik indukcyjny działa bezdotykowo, przez co jego żywotność jest stosunkowo dłuższa niż innych tego typu produktów. Czujnik indukcyjny stosowany w automatyce montowany jest w zamkniętych obudowach, co zapewnia mu jeszcze dłuższy czas pracy. Ponieważ nowoczesna automatyka zakłada sterowanie przedmiotami bez udziału człowieka, to praca czujnika sprowadza się do monitorowania pola magnetycznego w polu kilkunastu milimetrów i reagowania, kiedy pojawi się tam obiekt metaliczny. Dzięki temu automatyka procesów technologicznych pozwala na ich przyśpieszenie i praktycznie całkowite zmechanizowanie.

Czujnik pojemnościowy

Automatyka niektórych procesów nie pozwala jednak na zastosowanie czujnika indukcyjnego. Głównym powodem takiej decyzji jest zastosowanie w procesie produkcji materiałów wykonanych z innego tworzywa niż metal. W takich przypadkach używamy czujników pojemnościowych. Ich dużą zaletą jest fakt, że mogą wykrywać przedmioty wykonane z każdego materiału, jednak trzeba podkreślić ich mniejszy zasięg, niż jest to w przypadku czujników indukcyjnych oraz dużo większą wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne.