Czujniki indukcyjne i pojemnościowe

sensory

Współczesna automatyka stara się w możliwie jak najszerszym zakresie wyeliminować obecność człowieka na każdym procesie produkcji. Jednym z elementów, który ma przybliżyć nas do zakładanego celu, są stosowane w automatyce czujniki.

Czujnik indukcyjny

Czujnik indukcyjny i jemu podobne są najczęściej stosowane w automatyce. Ich niewątpliwą zaletą jest długa żywotność i odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Czujnik ten nie ma bezpośredniej styczności z produktem, na który działa, więc ryzyko jego zużycia znacznie spada. Automatyka zakłada tu monitorowanie pola magnetycznego i reagowania w przypadku pojawienia się metalowego przedmiotu. Czujnik indukcyjny ma ponadto stosunkowo duże pole działania. W niektórych przypadkach dochodzące nawet do kilkunastu milimetrów. Ostatecznie zaletą tego typu urządzeń jest umieszczenie ich w zamkniętych obudowach, dzięki czemu czujniki indukcyjne są odporne na wibracje, zanieczyszczenia, bród i warunki środowiskowe.

Czujnik pojemnościowy

Automatyka współczesnych procesów produkcyjnych zakłada też wykorzystywanie czujnika pojemnościowego. To urządzenie stosowane w automatyce jest co prawda dużo mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do czujnika indukcyjnego, ale może być stosowany w każdym procesie produkcji, bez określenia materiału, z jakiego stworzone są przedmioty na które działa. Ma też niestety dużo mniejszy zasięg niż czujnik indukcyjny. Najczęściej używa się ich do wykrywania przekroczenia poziomu przez ciecz lub materiał sypki, wykrywania różnych obiektów na taśmociągu.