Innowacyjne rozwiązania do maszyn rolniczych

Innowacyjne rozwiązania do maszyn rolniczych

Analizując media poświęcone rolnictwu, niemal codziennie słyszymy o unowocześnieniach, jakie charakteryzują zarówno ciągniki, jak i części do maszyn rolniczych. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że przynosząca zysk sprzedaż płodów rolnych jeszcze nigdy nie była w tak dużym stopniu uzależniona od naszych własnych decyzji zakupowych.

Oczywiście, nie wszystkie maszyny rolnicze są wyposażone w udogodnienia. Warto więc zastanowić się nad tym, które z nowości rynkowych można uznać za takie, które w pierwszej kolejności zasługują na naszą uwagę.

Zarządzanie ilością plonów – dlaczego warto?

Przyglądając się innowacyjnym rozwiązaniom trafiającym pod nasze strzechy, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na systemy, które zarządzają zebranymi plonami choćby poprzez zliczanie ich w czasie rzeczywistym. Już na pierwszy rzut oka łatwo przewidzieć, jak wiele zysku mogą przynieść w gospodarstwie rolnym usprawniając bieżącą pracę. Warto jednak wspomnieć i o tym, że pozwalają one także na podejmowanie bardziej długofalowych działań, w tym choćby na planowanie tego, jak ma wyglądać przyszły obsiew.

Korzyści z systemów autonomicznych

Nowością, która budzi duże zainteresowanie, okazują się być również obecne w maszynach rolniczych systemy autonomiczne. Te poprawiają proces produkcji rolnej choćby dzięki eliminacji strat tak typowych dla nieprecyzyjnego obsiewu. Przeważnie bazują one nie tylko na komunikacji GPS, ale również na sieci czujników instalowanych bezpośrednio na polu.

Dzięki takiemu połączeniu ciągniki niezwykle precyzyjnie przemieszczają się po wyznaczonym wcześniej terenie. Imponować może to, że w nowoczesnych rozwiązaniach precyzja obejmuje 2-3 centymetry.